Ügyvédi szolgáltatások

Peres és peren kívüli jogi képviselet ellátását, büntető ügyekben védelem ellátását,  jogi tanácsadást, szerződések és okiratok készítését vállalom az alábbi területeken:

Polgári jog: Bíróságok előtti  peres és  peren kívüli jogi képviselet ellátása, okiratok, szerződések és megállapodások készítése, jogi tanácsadás.
 

Adójog: Önkormányzati és állami adóhatóság (NAV)  előtt ellenőrzések során jogi képviselet ellátás,  jogi tanácsadás nyújtása, beadványok készítése.
 

Ingatlanjog: Ingatlan adásvételi, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, ingatlan használatára vonatkozó megállapodás készítése, közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szerződés készítése, egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések és megállapodások készítése, jogi tanácsadás, földhivatali eljárásban jogi képviselet, ingatlanközvetítésben közreműködés. 

Családjog: Polgári peres és peren kívüli jogi képviselet ellátás, okiratok, megállapodások készítése, jogi tanácsadás.

Házassági bontóperben képviselet ellátása, szülői felügyeleti jog rendezése, kapcsolattartás, gyermektartásdíj rendezése iránti ügyekben peres és peren kívüli jogi képviselet, megállapodások készítése, jogi tanácsadás.

Házassági vagyonjogi szerződés, házastársi vagyonközösség megszüntetése során jogi képviselet, tanacsadás, okiratok, megállapodások készítése.

Büntető jog: Büntető ügyekben védőügyvédként való képviselet ellátást a büntetőeljárás nyomozati, ügyészi és bírósági szakaszában egyaránt. Büntető eljárások során a sértetti és a terhelti oldal jogi képviseletének, illetve védelmének ellátása, azokkal kapcsolatos beadványok elkészítése.

Társasági jog: Kereskedelmi ügyletekben szerződések készítése,tanácsadás,üzleti tárgyalásokon képviselet ellátás.

Közigazgatási jog: Önkormányzatok, Adóhatóság, Kormányhivatal, Járási Hivatal előtt jogi képviselet ellátása, beadványok készítése, jogi tanácsadás.

Végrehajtási jog: Végrehajtási eljárások során a jogszabályok teljes körű és magas szintű ismeretével és értelmezésével, a komplex végrehajtási rendszereket átlátva végezzük a hitelezői (jogosulti, végrehajtást kérői) és adósi képviseletet közigazgatási- (adó-), európai és nemzetközi-, valamint bírósági végrehajtási eljárásokban.

 

oldalam.hu
Ezt a weblapot az MTT Média Kft. készítette. További információk: www.oldalam.hu